We provide you with the right solutions to serve your flexible packaging needs

Asian global holding

About Us

All you need in Flexible Packaging!

บริษัท เอเชี่ยน โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ทางเรามุ่งมั่นที่จะผลิตและคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการบรรจุอย่างปลอดภัยและรักษาสถานะของผลิตภัณฑ์ไว้ตลอดอายุการเก็บรักษา และสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

ร่วมงานกับเรา